تغییر محل برگزاری مجمع

به استحضار میرساند محل برگزاری مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ ٠٩/٠٩/١٣٩٤ ساعت ١٤به آدرس زیر تغییر یافت:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، پلاک ٤، ساختمان شماره ٢ بانک آینده، طبقه پنجم.