دعوت به مجمع

به اطلاع می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان به منظور افزایش سقف صندوق روز شنبه مورخ ١٣٩٤/١١/١٠ ساعت ١٤ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.