بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

افزایش سقف

به اطلاع می رساند، بر اساس مصوبه مجمع ٩٤/١١/١٠، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٢٥ میلیون واحد به ٣٥ میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت