بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دعوت به مجمع

به اطلاع می رساند مجمع صندوق به منظور تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود پیش بینی شده روز چهارشنبه ١٣٩٥/٠٢/٠١ ساعت ١٠ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.