بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجمع سالانه صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/08/28

بدینوسیله به استحضار می­ رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری گسترش فردای ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می­گردد.

دستورات جلسه:

-         تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/06/31

-         انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق

-         انتخاب حسابرس صندوق

-         افزودن امکان اختصاص واحد سرمایه­ گذاری جایزه و یا تبدیل نوع یا ساختار صندوق به اختیارات مجمع

-         تغییر کارمزد ارکان

-         سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.