مجمع

به اطلاع میرساند مجمع صندوق به منظور تصمیم گیری در مورد افزایش سقف و کاهش نرخ سود روز یکشنبه ۹۵/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰ در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.