افزایش سقف

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه مجمع ٠٩/٠٣/٩٥ صندوق گسترش فردای ایرانیان، سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق  از ٣٥ میلیون واحد به ٥٠ میلیون واحد افزایش یافت