دعوت به مجمع

به استحضار می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ پیش بینی سود، اصلاح کارمزد متولی، افزایش سقف حق پذیرش و عضویت در کانون ها و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، روز یکشنبه  ٩٥/٠٤/١٣ ساعت ١٠ صبح در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.