بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دعوت به مجمع

به استحضار می رساند مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ پیش بینی سود، اصلاح کارمزد متولی، افزایش سقف حق پذیرش و عضویت در کانون ها و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، روز یکشنبه  ٩٥/٠٤/١٣ ساعت ١٠ صبح در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.