دعوت به مجمع

به استحضار می رساند مجمع صندوق به منظور تمدید دوره فعالیت صندوق و تصمیم گیری در مورد تغییر یا حذف ضامن نقدشوندگی، روز شنبه ٩٥/٠٦/١٣ ساعت ١٠ در محل کارگزاری بانک آینده برگزار می گردد.