بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تقسیم سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فرداي ايرانيان می رساند، سود پرداخت شده به سرمايه گذاران براي دوره  منتهي به ١٣٩٥/٠٦/١٥، معادل سالانه  ١٩.٨% مي باشد.