تقسیم سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فرداي ايرانيان می رساند، سود پرداخت شده به سرمايه گذاران براي دوره  منتهي به ١٣٩٥/٠٩/١٥، معادل سالانه  ٢٠.٣% مي باشد.