افزایش تعداد شعب

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساندتعداد شعب صندوق گسترش فردای ایرانیان، به ٢٤٢ شعبه افزایش یافت.