اخبار

عنوان تاریخ درج
پرداخت سود فروردین 99 1399/01/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1399/01/17(اصلاحیه) 1399/01/06
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1399/01/17 1398/12/26
پرداخت سود اسفند 98 1398/12/15
پرداخت سود بهمن 98 1398/11/16
مصوبات مجمع مورخ 1398/10/11 صندوق گسترش فردای ایرانیان 1398/10/17
پرداخت سود دی 98 1398/10/15
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/10/11 1398/10/01
پرداخت وجه ابطال مشتری 1398/09/25
پرداخت سود آذر 98 1398/09/16
مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1398/08/26 1398/09/10
پرداخت سود آبان 98 1398/08/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/08/26 1398/08/14
پرداخت سود مهر 98 1398/07/16
مصوبات مجمع مورخ 1398/06/17 صندوق گسترش فردای ایرانیان 1398/07/02
پرداخت سود شهریور 98 1398/06/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/06/17 1398/06/05
پرداخت سود مرداد 98 1398/05/16
پرداخت سود تیر 98 1398/04/15
مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18(امیدنامه) 1398/04/12
مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18(اساسنامه) 1398/03/29
پرداخت سود خرداد 98 1398/03/13
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/03/18 1398/02/30
پرداخت سود اردیبهشت 98 1398/02/16
مصوبات مجمع مورخ 1398/01/18 صندوق گسترش فردای ایرانیان 1398/02/02
رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال 1398/01/20
پرداخت سود فروردین ماه 98 1398/01/15
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1398/01/18 1398/01/06
پرداخت سود اسفند 97 1397/12/15
پرداخت سود بهمن 97 1397/11/16
مصوبات مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق 1397/11/04
پرداخت سود دی 97 1397/10/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/10/23 1397/10/11
مصوبات مجمع سالانه مورخ 1397/08/28 1397/09/20
پرداخت سود آذر ماه 97 1397/09/15
لزوم ثبت نام در سامانه سجام 1397/08/29
پرداخت سود آبان 97 1397/08/15
مجمع سالانه صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/08/28 1397/08/14
پرداخت سود مهر ماه 97 1397/07/16
پرداخت سود شهریور ماه 97 1397/06/15
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری جدید صندوق 1397/05/29
پرداخت سود مرداد ماه 97 1397/05/16
پرداخت سود تیر 97 1397/04/16
مصوبات مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29 1397/04/02
پرداخت سود خرداد 97 1397/03/17
پرداخت سود اردیبهشت 97 1397/02/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29 1397/02/11
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1397/01/29 1397/01/18
پرداخت سود فروردین 97 1397/01/18
پرداخت سود اسفند 1396 1396/12/16
پرداخت سود بهمن 1396 1396/11/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07(اساسنامه) 1396/10/24
پرداخت سود دی ماه 1396 1396/10/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07 1396/10/05
پرداخت سود آذر ماه 1396 1396/09/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/09/07 1396/08/27
پرداخت سود آبان ماه 1396/08/16
پرداخت سود مهر ماه 1396/07/16
پرداخت سود شهریور ماه 1396/06/16
پرداخت سود مرداد ماه 1396/05/15
پرداخت سود تیر ماه 1396/04/17
پرداخت سود خرداد ماه 1396/03/16
اخبار مجمع مورخ 1396/03/03 1396/03/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 1396/03/03 1396/02/24
سود پرداختی اردیبهشت ماه 1396/02/16
تغییر نرخ سود پرداختی فروردین ماه 1396/02/16
پرداخت سود فروردین ماه 1396/01/16
اخبار مجمع مورخ 1395/12/26 1396/01/09
اخبار مجمع مورخ 1395/12/07 1395/12/17
سود پرداخت شده معادل سالانه 22/57% 1395/12/16
مجمع صندوق گسترش فردای ایرانیان مورخ 95/12/26 1395/12/16
تاییدیه سازمان –مجمع مورخ 26/11/95 1395/12/16
مصوبات مجمع 1395/12/03
مجمع صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 1395/11/26
به استحضار میرساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ 17/09/1395 موارد ذیل به تصویب رسید: 1395/10/22
مصوبات مجمع 1395/10/01
افزایش تعداد شعب 1395/09/07
مجمع سالانه صندوق 1395/09/06
تقسیم سود دوره ای 1395/09/06
تمدید فعالیت صندوق 1395/07/05
تقسیم سود دوره ای 1395/06/07
دعوت به مجمع 1395/06/01
رویه صدور و ابطال 1395/04/04
دعوت به مجمع 1395/04/02
مصوبات مجمع ١٣٩٥/٠٤/١٣ 1395/04/02
افزایش سقف 1395/03/07
پرداخت سود 1395/03/07
مجمع 1395/02/10
تغییر امیدنامه 1395/02/09
تعهد پذیره نویسی اوراق جوپار 1395/02/08
دعوت به مجمع 1395/01/01
تقسیم سود دوره ای 1394/12/06
افزایش سقف 1394/11/05
دعوت به مجمع 1394/10/08
تقسیم سود دوره ای 1394/09/06
تغییر محل برگزاری مجمع 1394/08/10
دعوت به مجمع سالانه 1394/08/09
دعوت به مجمع 1394/08/07
مجمع صندوق 1394/08/06
تغییر حق الزحمه حسابرس 1394/07/04
مجمع افزایش سقف صندوق 1394/06/08
افزایش سقف 1394/06/08
مجمع صندوق 1394/06/03
تقسیم سود دوره ایی 1394/06/01
افزایش سقف 1394/05/07
تغییر نرخ سود 1394/04/10
تغییر امیدنامه 1394/04/04
تغییر امیدنامه و اساسنامه 1394/04/04
تقسیم سود دوره ایی 1394/03/08
تغییر مدیر و نوع صندوق 1394/03/07
اگهی برگزاری مجمع 1394/01/09
پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری 1394/01/04
تقسیم سود دوره ایی 1393/12/06
تصویب صورتهای مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٣ 1393/11/09
تقسيم سود دوره ايي 1393/09/07
آگهي برگزاري مجمع ساليانه صندوق 1393/09/06
آگهي برگزاري مجمع ساليانه صندوق 1393/09/06
تقسيم سود دوره ايي 1393/06/06
تقسيم سود دوره ايي 1393/03/05
سود دوره اي 1392/12/07
تغيير ساعت دريافت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 1392/09/05
تغيير متولي و حسابرس صندوق گسترش فرداي ايرانيان 1392/09/03
تغيير مدير سرمايه گذاري صندوق گسترش فرداي ايرانيان 1392/08/09
سود دوره ای 1392/08/06
امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت 1392/07/07
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 1392/06/06
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1392/06/05
پرداخت سود دوره ای 1392/03/09
سود دوره ايي 1392/02/07
سود دوره اي 1391/12/09
حذف كارمزد متغير ابطال 1391/11/05
تغییر در هزینه ها،کارمزد صدور وابطال و حسابرس صندوق 1391/10/09
پرداخت سود دوره اي 1391/09/08
سود دوره ای 1391/06/08
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1391/03/01
پرداخت سود دوره به سرمایه گذاران 1391/03/01
تغيير در نرخ سود صندوق 1390/12/10
تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق 1390/12/10