بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه هاي تأسيس معادل ٥ در هزار(0/005 )از وجوه جذب شده در پذیره نویسي اوليه حداكثر تا مبلغ 1000 ميليون ریال با ارائه مدارك مثبته با تایيد متولي صندوق
1 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١١ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 كارمزد مدیر سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار(0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری بعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 5 در ده هزار (0/0005 )از متوسط ارزش روزانه خالص دارایي هاي صندوق، حداقل 500 ميليون ریال و حداكثر 1000 ميليون ریال
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه0/1 درصداز متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 15 در ده هزار (0/0015) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 250 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و كارمزد تصفية مدير صندوق معادل یک در هزار از ارزش خالص روز دارایی های صندوق
8 حق پذيرش و عضويت در كانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.حداکثر برابر 150میلیون ریال.
9 هزینه هاي دسترسي به نرم افزار تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: · 312.500.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه · 6.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه ­گذاری) در هر سال · 1.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال · ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها: ارزش دارایی­ها به میلیارد ریال ضریب از صفر تا 30.000 0/00005 از 30.000 تا 50.000 0/00003 بالای 50.000 0/000001
10 کارمزد سازمان مطابق با ابلاغیه مقررات سازمان بورس واوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور این صندوق داراي كارمزد صدور نمی باشد
کارمزد ابطال این صندوق داراي كارمزد ابطال نمی باشد