اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 50,241,334,287,122 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,248,362 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,246,531 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,250,434 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 40,245,804

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، عباس تكلو، عطيه ابراهيم خليلي تبريزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير