اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/30
کل خالص ارزش دارائی ها 54,089,452,878,428 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,289,384 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,248,080 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,291,484 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 41,949,812

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، عباس تكلو، عطيه ابراهيم خليلي تبريزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير