بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/26
کل خالص ارزش دارائی ها 58,622,430,922,273 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,472 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,008,154 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,777 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,187,619

صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

فيروزه حسيني، همايون دارابي، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت

نمودار‌ها